WINTHER GRAFIK

Foto


 

Winther Grafik beskæftiger også sig med fotografering. Siden 2001 er det blevet til tusindvis af optagelser. Mange  er anvendt som illustrationer i museumsbøger og andre til  fotobøger som udgives på forlaget ART NORDISK, som er en del af Winther Grafik.

 

WINTHER GRAFIK

winthergrafik@mail.dk    ·    Gyldenstenvej 32, DK-5230    ·    Odense M Tel. +45 6313 0000    ·    mob. +45 2940 4650
Dalen 2:14 · Vågsâter · 455 33  Munkedal · Sverige

A L L  R I G H T S  R E S E R V E D   ©  M O G E NS  W I N T H E R  /  W I N T H E R G R A F I K  2 0 1 8

Grafisk formgivning


 

Winther Grafik har siden 1986 formgivet, designet

og produceret udstillingsmateriale som fx bøger, kataloger, plakater og postkort til danske og udenlandske museer samt forlagsvirksomheder.

Alt er skabt ud fra en håndværksmæssig ambition om det perfekte match mellem papir, tekst og billede.

 

Bogtilrettelægning


 

I ovenstående publikationer "Grafiske tilrettelæg–ninger" 2 og 1, vises et udvalg af bøger tilrettelagt og produceret gennem årene – kunstbøger, kulturhisto–riske bøger, romaner, digtsamlinger og årbø­ger.

Når billeder, velskrevne artikler og typografi mødes på papiret, handler det om at levere den perfekte bog.

 

M E D L E M  A F :  D E S I G N   D A N M A R K   ·  F Y N S  G R A F I S K E   V Æ R K S T E D  ·  F O R E N I N G E N  F O R  D A N S K B O G H Å N D V Æ R K