Page 13 - Winther grafik vol 2 2017
P. 13

Grycksbo Papersbruks AB er beliggende tæt ved byen Falun i Dalarne. En smuk
      del af Sverige hvor også den røde maling “Faluröd” kommer fra.
        Grycksbo i Dalarna er et traditionelt lille industrisamfund og papirmøllen har
      her været en stor del af livet. Historien om Grycksbo Papersbruk går tilbage til
      1740, da Johan Munktell fik en kongelig tilladelse til at bygge en papirfabrik.
      Munktelle, begyndte papirproduktionen det følgende år med et personale på seks
      personer, som fremstillede papir i hånden. Den svenske kunstner Carl Larsson der
      boede i Sundborn, ca. 10 km fra Gryksbo, har med stor sandsynlighed fået papiret
      til sine tegninger og akvareller herfra. I 1966 nedlagde man produktionen af hånd-
      gjort papir men maskineriet til “handpappersbruket” er stadig intakt.
        I 1836 opstilledes den første papirmaskine og 1939 skiftede man navnet til
      Grycksbo Pappersbruks AB.
        Virksomheden har i dag cirka 400 ansatte og fremstiller bl.a den meget anvendte
      “Arctic Volume White”.
        Grycksbo Pappersbruk er en del af Arctic Paper!

      < “Falu rödfärg” fra Stora Kopparsberg. Herunder en af de mange bygninger på Carl Larsson-gården.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18