Page 9 - Layout 1
P. 9

FORORD
      Af Jens Bueman, tidl. direktør Arctic Paper A/S, Danmark     Når man gennem mere end to årtier har fotograferet et større område i Sverige, fortrinsvis
     Västra Götaland, er der samlet et omfangsrigt billed arkiv, hvorfra eksempler bringes her i
     bogen. Hovedparten af billederne er fra Valbo-Ryr, der ligger på grænsen mellem Dalsland
     og Bohuslän, hvor mit hus ligger tæt ved Viksjön, gemt i skoven på Vågsäter, hvor der tidli-
     gere blev afholdt jagt på elg, krondyr, dådyr og rådyr. Fiskeriet er gennem årene dyrket med
     stor entusiasme i Viksjön og laksefiskeriet i Örekilselven. Skærgården er besøgt, Fjällbacka,
     Grund sund, Smögen, Bovalla Strand, Lysekil og andre foretrukne steder på vestkysten.
     Altsammen er resultatet af et mangeårigt og fremragende samarbejde med den svenske papir-
     koncern Arctic Paper AB.

     Teksterne til illustrationerne er ikke fyldestgørende, men nogenlunde forståelige. Publika-
     tionen har naturligvis ikke det brede publikum, og skal derfor ses som en slags dokumenta-
     tion af min færden i Sverige gennem 22 år. Er stort netværk af personer fra papirbranchen,
     skoven, fiskeriet, jagten, venner og min familie har været medvirkende til resultatet,
     og tak til alle der har udvist forståelse og overbærenhed!

     Teknisk- og kvalitetsmæssigt er der stor forskel på billederne. Udviklingen af det
     digitale kamera har gennem de sidste 20 år været eksplosiv. Opløsningen er gået fra 1.4 til
     100 millioner pixels og sandsynligvis mere i dag. Mit første digitale kamera, fra 1995,
     kunne præstere et billed format i A6/300 dpi. I dag er mit største “output” A1/300 dpi -
     håber det går an!


       Mogens Winther
       Västra Götaland 2020
      Munkedalsområdet i slutningen af 1940’erne.
      Detalje af kort fra bogen “Munkedal en bygd och ett bruk i Bohuslän”, 1949. Munkedals AB arkiv

      9  V Ä S T R A  G Ö T A L A N D
        F O T O G R A F I S K E  E R I N D R I N G E R
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14