Page 8 - Winther Grafik vol 3
P. 8

Forlaget Meloni
    DANSK VESTINDIEN
    - et håndværkertilbud
    Tekst: Karsten Kjer Michaelsen
    Format: 27 x 24 cm
    108 sider
    Papir: Arctic Volume White 150 g.
    ISBN: Igangværende projekt!


                             Dansk Vestindien – et håndværker tilbud
   2025 – 2017                     Denne udgivelse bygger på en samling af et halvt hundrede postkort fra Dansk Vestindien                             fra begyndelsen af 1900-tallet. Postkortene er kommet forlaget Meloni i hænde samlet, og
                             det vides ikke, hvilken fælles baggrund de har – hvem, der har samlet dem. En bevidst sam-                             mensat personlig samling? En tilfældigt tilvejebragt samling? Tja …. Kun et enkelt af kor-

                             tene har frimærke på, og har været afsendt. Resten er kort, der aldrig kom i hænderne på


                             postvæsenet i hverken Dansk Vestindien eller i Danmark. Det er egentlig også ligegyldigt i


                             denne sammenhæng, hvor det interessante er et øjebliksbillede af, hvad det var, Danmark

                             solgte i danmarkshistoriens største ejendomshandel. Årene lige før salget af Dansk Vestin-
   20 +   WINTHER GRAFIK              Danmark solgte til amerikanerne. Og hvorfor. Der er jo en grund til, at Ærø, Sprogø og

                             dien til USA fortalt i billeder. Postkortene bliver således til et tilfældigt udgangspunkt for


                             et tidsbillede af en verden, der gik fra at være dansk til amerikansk. St. Thomas og St. Croix


                             fylder meget – St. Jan fylder kun lidt. Men lige dér passer det forholdsmæssige nu meget                             godt. St. Jan var lillebroren i trekløveret. Formålet her er at give et indtryk af, hvad det var,                             Læsø ikke røg med i samme handel!


                              Sælgeren var den danske stat. Forskellige farverige ejendomsmæglere var inde over. Og

                             antallet af potentielle købere var begrænset. Tager man de positive briller på, var der i sand-

                             hed tale om et liebhavertilbud. Vælger man en mere pessimistisk tilgang, nogen vil tilmed


                             7

                              da n s k  v e s t i n d i e n  – e t  h å n d v æ r k e r  t i l b u d
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13