Page 9 - Winther Grafik vol 3
P. 9

”- Salgstanken, der hvilede som en Mare over vores vestindiske Kolonier”
                             Det tog trekvart århundrede at sælge de tre danskvestindiske øer, og på den måde blev det
                             sidste trekvarte århundredes danske tilstedeværelse i Caribien i realiteten en halvhjertet af-
                             fære, hvor man både var tilstede og på vej væk 10 . Livet på øerne var i høj grad præget af ”-
                             Salgstanken, der hvilede som en Mare over vore vestindiske Kolonier” 11 . At øerne skulle
                             sælges, når de ikke længere var lønsomme, lå på en måde i kortene. Den skæbne overgik
                             også besiddelserne i Asien og Afrika – af samme grund: De gav underskud! Og kun udue-
                             lige forretningsmænd kaster gode penge efter dårlige. Overgangen fra en slavedrevet land-
                             brugsdrift til en produktion, hvor arbejdskraften selv kunne bestemme om den gad
                             arbejde, og hvis den gad, så skulle de tilmed have løn for det, var ingenlunde uproblema-
                             tisk. Det gav problemer for plantageejerne, og det gav problemer for samfundet. Tidens vi-
                             sionære generalguvernør, Peter von Scholten (1784-1854), var en klog mand, der var fuldt
                             ud klar over, at slavernes frigivelse var uundgåelig. Ligeså afklaret var han med hensyn til,
                             at slaverne skulle uddannes til at være frie, og han oprettede derfor slaveskoler. Men da han
                        Slaverne blev frigivet i 1848, men
                        det arbejde, der skulle laves – og
                        var at lave – var det samme. Og i
                        en ikke mekaniseret landbrug
                        skulle der bruges mange hænder -
                        det vidner postkortene også om.
                             39 d ansk vestindien – et hånd værker tilbud


                                        FORLAGET MELONI

                  Karsten Kjer Michaelsen


              DANSK VESTINDIEN

                     – et håndværkertilbud!
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14