Page 10 - Winther grafik vol 2 2017
P. 10

Munkedals Pappersbruk AB blev stiftet i begyndelsen af 1870’erne.
      Cellulosemøllerne til produktion af mekanisk masse blev drevet ved hjælp af vand
      fra Munkedalselven, som i dag nærmest løber igennem fabrikken.
        I 1890 gik fabrikken over til kemisk masse, og finpapir-produktionen be-
      gyndte i 1906. På det tidspunkt var der seks papirmaskiner i drift. Fabrikken var
      blevet udstyret med en dampmaskine, så produktionen kunne holdes i gang, når
      vandstanden og strømmen i elven blev for svag til at drive maskineriet.
        I 1917 var fabrikkens totale produktionskapacitet på 10.000 tons pr. år.
      Fabrikken blev løbende udviklet og moderniseret, og markedsorganisationen
      blev udbygget med salgsfunktioner i mange lande. Munkedals AB eksporterede
      til flere lande i Europa, Afrika, Asien og Sydamerika.
        I 1943 trådte skibsreder Haakon Onstad til som administrerende direktør for
      Munkedals AB. Under hans ledelse voksede virksomheden yderligere, og der
      blev opbygget en virksomhedskoncern med Munkedals som moderselskab.
      Denne konstellation er forblevet uændret siden 1943.
        Virksomheden har i dag cirka 300 ansatte og fremstiller udelukkende
      ubestrøget papir som fx. Munken Lynx, Munken Print og Munken Book.
        Munkedals Pappersbruk er en del af Arctic Paper!


                                > Munkedalselven har
                                været energikilde til papir-
                                fremstilling gennem 800 år
                                Munkene var de første i
                                området og gav navn til
                                samfundet, papirfabrikken
                                og senere til papiret.


      Mange bøger er tilrettelagt på Vågsäter ved Munkedal.      6      w i n t h e r  g r a f i k  2 0 1 7 - 2 0 1 1
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15