Page 9 - Winther grafik vol 2 2017
P. 9

“Vågsäter” er en del af Arctic Papers ca. 13.000 hektarer skov.
      Arctic Paper har ca. 13.000 hektarer skov i Sverige


      Papiret er en afgørende faktor!


      Winther Grafik har i 25 år fremstillet udstillingsmateriale og bøger til museer og
      forlagsvirksomheder. Alt er skabt ud fra en håndværksmæssig ambition om det
      perfekte match mellem papir, tekst, billeder og høj trykkvalitet.
                   2
        I denne publikation, Winther , vises et udvalg af bøger tilrettelagt og produce-
      ret gennem de seneste seks år. En enkelt bog er trykt på andet papir end Arctic
      Paper’s, hvilket afspejler det gennemgående fokus på kun at anvende papir af
      højeste kvalitet.
        I Arctic Paper-kollektionen findes 27 forskellige kvaliteter i mange gram-
      vægte – både bestrøget og ubestrøget. At udvælge papir til en bog er en kombina-
      tion af ønsker og krav. Der er mange forskellige løsninger, men vigtigst er, at det
      passer til bogens udtryk. Et uovervejet papirvalg ender ofte mindre succesfuldt,
      derfor sikrer vi altid, at kunden får den rigtige kvalitet til det konkrete formål.
        Papiret er en afgørende faktor!

      På de følgende sider kan du læse lidt “historie” om to foretrukne papir-
      fabrikker, og se hvorledes papiret er blevet anvendt...rigtig god fornøjelse!         Mogens Winther
         Grafisk designer mDD
      5      w i n t h e r  g r a f i k  2 0 1 7 - 2 0 1 1
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14